שלמה אלון יעקובסון - גט פיול

שלמה אלון יעקובסון: שרשרת אספקת הדלק בישראל

קשה לחשוב על העולם ללא דלק. דלק הוא בעצם הגורם המניע של העולם, המרכיב שמאפשר את החיים המודרניים בקצב העכשווי. האם חשבתם מהיכן מגיע הדלק אל תוך הרכבים שלנו ולמקומות אחרים? הנה ההסבר על שרשרת אספקת הדלק – על פי משרד האנרגיה וקבוצת בזן.

דלקים משמשים ליצירת חשמל בתחנות כוח, להפעלת מנועים הפועלים באמצעות בנזין, סולר וגז, לחימום ולהסקה. המשק בישראל מתבסס על ייבוא של נפט גולמי, בהיעדר משאבים טבעיים בבטן האדמה. שואבים באתר ההפקה מבאר הנפט או הגז את הנפט הגולמי במיכליות אל נמלי נפט ייעודיים. משם הנפט מוזרם לבתי הזיקוק.

כושר הזיקוק המקסימלי במתקנים של קבוצת בזן: כ-197 אלף חביות נפט גולמי ליום (כ-9.8 מיליון טון בשנה). לאחר הזיקוק הדלק מועבר למיכלי אחסון או ישירות לצרכנים גדולים. חברות הדלק השונות משנעות את התזקיקים לאתרי אחסון ומשם הן מובילות אותם במיכליות לתחנות הדלק. לחילופין, ניתן להשתמש בשירות גט פיול.

על פי אתר משרד האנרגיה, משרד האנרגיה בישראל אחראי על אספקת מוצרי הדלק למשק, פיקוח על השוק וקידום התחרות וארגון המשק לשעת חירום. מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה מפקח על איכות הדלק ועל המחיר לצרכן. משרד התחבורה אחראי בין היתר על התאמת תקני הדלק לדרישות יצרני הרכב. 

משרד האוצר אחראי על קביעת שיעור מס הבלו המוטל על מוצרי הדלק. המשרד להגנת הסביבה אחראי על צמצום הזיהום באוויר ובקרקע בעקבות שימוש בדלקים. משרד הכלכלה אחראי על קביעת תקני דלק בידי הממונה על התקינה וקביעת רשמיותם.

שלמה אלון יעקובסון - שרשרת אספקת דלקים

אחריות ופיקוח

על פי אתר משרד האנרגיה, משרד האנרגיה בישראל אחראי על אספקת מוצרי הדלק למשק, פיקוח על השוק וקידום התחרות וארגון המשק לשעת חירום. מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה מפקח על איכות הדלק ועל המחיר לצרכן. משרד התחבורה אחראי בין היתר על התאמת תקני הדלק לדרישות יצרני הרכב. 

משרד האוצר אחראי על קביעת שיעור מס הבלו המוטל על מוצרי הדלק. המשרד להגנת הסביבה אחראי על צמצום הזיהום באוויר ובקרקע בעקבות שימוש בדלקים. משרד הכלכלה אחראי על קביעת תקני דלק בידי הממונה על התקינה וקביעת רשמיותם.

פרסומים אחרונים

רשתות חברתיות

דילוג לתוכן