שלמה אלון יעקובסון - אנרגיה מתחדשת

שלמה אלון יעקובסון: דברים שכדאי לדעת על אנרגיה מתחדשת

ב-ynet פורסם על מסמך של המשרד להגנת הסביבה, בו נטען כי ניתן יהיה להגיע ל-40 אחוזים של אנרגיה ירוקה בישראל עד לשנת 2030. על פי התוכנית, יש לנצל שטחים מבונים ומופרים ולמנוע את הצורך להקים תחנות כוח פוסיליות חדשות.

באתר המשרד להגנת הסביבה נכתב: "אפשר להעמיק את יעדי הפחתת גזי החממה ממשק החשמל ל-2030 מ-30% הפחתה ביחס לפליטות ב-2015 ל-42% באמצעות השילוב הזה: התקנה של כ-20 ג'יגה ואט הספק ייצור סולארי עם כ-5.5 ג'יגה ואט הספק אגירה (קיבולת של 33 ג'יגה ואט שעה) על ידי שורה של צעדים אופרטיביים כבר בעשור הקרוב, ואף המשק ירוויח כ-6 מיליארד ש"ח".

מהי אנרגיה מתחדשת?

אנרגיה מתחדשת מתבססת על תהליכים טבעיים, בניגוד לדלק מאובנים המיוצר מנפט, פחם וגז טבעי. על פי המומחים, עדיף להתבסס על אנרגיה סולארית, אנרגיית מים, אנרגיית רוח, אנרגיה גיאו-תרמית וביו דלקים. על פי המשרד להגנת הסביבה, הספקי ההשנאה ברשת החלוקה הצפויים ב-2030 יספיקו לקליטת שיעור של 40% אנרגיות מתחדשות וכן הגדלת שיעור האנרגיות המתחדשות ל-40% מייתר את הצורך בהקמת תחנות כוח פוסיליות חדשות.

בין המלצות הוועדה:

  • קביעת יעדים כמותיים לאגירת אנרגיה עד לשנת 2030.
  • קביעת קריטריונים מנחים לפיתוח רשת החלוקה.
  • קביעת אמות מידה אחידות לסקרי חיבור סולארי, ובפרט ליחס הספק סולארי-שנאי.
  • התקנת אמצעי שליטה ובקרה על מתקני אנרגיות מתחדשות ואגירה, כדי לאפשר למתקנים אלו לספק שירותים נלווים לטובת מנהל המערכת.
  • הטמעת מערכת DMS  ברשת החלוקה במתח גבוה ובמתח נמוך לרבות מחשוב, תקשורת, בקרה ושליטה.
  • יצירת אסדרה רגולטורית לניהול מערכות אנרגיה מתחדשת ואגירה מבוזרים.
  • יצירת אסדרה שתאפשר למתקני אנרגיות מתחדשות ואגירה להשתתף בשוק תחרותי בעבור שירותים נלווים למנהל המערכת.
  • קביעת מדיניות למניעת השלה של אנרגיה מתחדשת על ידי פיצוי אותם יצרני חשמל שכיום נהנים מרגולציה המחייבת את מנהל המערכת לרכוש מהם חשמל בכל זמן.

מה צופן העתיד?

אנו עדים לכך כי מאז פרוץ משבר הקורונה חלה ירידה לביקוש באנרגיה במדינות רבות ולכן קיימת חשיבות רבה במתן תעדוף לאנרגיה מתחדשת, כך שניתן יהיה להפיק בעזרתה עוד ועוד במהלך השנים הבאות. סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה כי אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח צפויות לעקוף את אנרגיות הפחם החל משנת 2025.

פרסומים אחרונים

רשתות חברתיות

דילוג לתוכן